Хората

IN MEMORIAM

Тончо Русев я форсира, спря за миг, отвори вратата засмян и ми помаха с лявата ръка, след което я сложи на сърцето си. 

Времето

23.04

10o - 15o
24.04

10o - 20o
25.04

12o - 22o
26.04

13o - 22o