Хоби

Риби мренки

Ангелина само се викаше тъй. Инак хич не беше ангел. Като начумереше тез ми ти две черни гайтан-вежди, като направеше ръцете на голямо „Ф“ – същински фатмак! 

Боб със зеле

Има два вида рибари. За едните това е спорт, а другите успяват да хванат нещо! Но аз ще ви разкажа за един трети вид……

В очите на рибата

Докато закусваше, той гледаше с внимание как баща му си преглеждаше раницата с такъмите.

Въдицата

Те – две момчета на около четиринадесет години, играеха на стар прашен под

Времето

19.01

5o - 6o
20.01

6o - 9o
21.01

1o - 7o
22.01

1o - 6o