Тази операция е възможна и в Бургас и бе извършена преди дни от специалистите от Комплексния Онкологичен център в града. Пациентката е 40-годишна жена с карцином на гърдата. Интервенцията включва както отстраняване на туморната тъкан, така и едномоментна реконструкция на гърдата. Такъв тип операция се прави за първи път в морския град. Повече подробности дават в ексклузивно интервю за Грамофона нюз от екипа, участвал в операцията. 

Д-р Киселков, какво е различно при тази пациентка?

Д-р Николай Киселков, онкохирург: Като жена със съмнение за карцином на гърда във възрастта около 40 години, първоначално бе започнат рутинният диагностичния процес. Първо бе проведена дебелоиглена биопсия на тумора в гърдата, както и множество стадиращи процедури. След получаване на цялата информация за вида и стадия на болестта, бе решено лечението да започне първо с химиотерапия вместо с операция. 

Д-р Консулова, промени ли химиотерапията преди операцията хода на болестта?

Д-р Ася Консулова, медицински онколог: Да, това беше много важно решение, което все по-често и смело вземаме в КОЦ - Бургас. Това е най-рисковата и трудна химиотерапия в онкологията според мен. Освен желанието за намаляване на размера на тумора, оценка на ефекта от проведеното лечение, предоперативната химиотерапия ни даде време за още диагностични процедури, включително генетично изследване, което промени значението на последващата хирургична интервенция.

Д-р Николай Киселков, онкохирург: Идеята на целия екип, който участва в операцията, беше по време на отстраняването на онкологичния процес, едновременно да се реконструира гърдата във вид, в който пациентката да бъде удовлетворена от крайния резултат, без компромис с онкологичната радикалност. Извърши се подкожна мастектомия, при която се запази целият кожен плик, както и запазихме зърното на оперираната гърда и бе поставен силиконов имплант.  

Д-р Кенолов, трудна ли бе реконструктивната хирургия при случая на младата пациентка?

Д-р Красимир Кенолов, пластичен хирург: При реконструктивната хирургия в повечето случаи се налагат хирургични процедури в няколко етапа, за да се получи завършеният вид. В случая на тази жена, едномоментно след хирургията за онкологичната болест, поставихме силиконов имплант под мускула на гръдната стена. Паралелно с това беше извършена и дисекция на лимфните възли в мишница.

Операцията бе извършена в пълен обем не само от онкологична гледна точка, но и в достатъчен обем от пластична гледна точка. Това е операция, която все по-често ще бъде провеждана и при нас, в КОЦ - Бургас, защото разполагаме с добре работещ и координиран екип от специалисти.

Д-р Киселков, това всъщност бе една операция или две операции в една?

Д-р Николай Киселков, хирург: Това бяха две операции в една. Интервенцията продължи около 4 часа. В нея участваха трима хирурзи, анестезиологичен екип, операционни сестри. 

Д-р Кенолов, какво е състоянието на пациентката три дни след сложната интервенция?

Д-р Красимир Кенолов, пластичен хирург

 Към днешна дата пациентката е в добро състояние, движи се и се възстановява бързо след тази продължителна и сложна операция.  След интервенцията тя ще продължи рехабилитация и противотуморното лечение. 

Д-р Хрусанов, предизвикателство ли беше за Вас такъв тип операция?

Д-р Павел Хрусанов, онкохирург: Да, защото се извършва за първи път в Бургас. Моята цел беше да отстраня млечната жлеза заедно с остатъка от тумора след проведената химиотерапия и лимфните възли под мишницата. Трябваше същевременно да създам условия на пластичния хирург да бъдат така извършени нещата, че той да има възможност да постави имплант, което премина успешно. Едновременно с онкологичната хирургия бе проведена и реконструкцията на гърдата.

Д-р Кенолов: Много жени имат нужда от подобни интервенции. Надявам се те да добият куража и да имат доверието в нас, да се облегнат на нашите ръце, за да можем ние да направим най-доброто за тях.  Пациентката, която оперирахме преди дни, получи пълен обем лечение, след което тя независимо от всичко, е отново с гърда.

Реконструктивната хирургия не противоречи на онкологичната и може успешно да бъде съчетана едномоментно или на последващ етап според конкретния случай. Все по-често при индикации за мастектомия можем да премахваме тъканта на цялата млечна жлеза, но да обърнем внимание и на възможността за реконструиране на оперираната гърда.

Д-р Консулова, какво следва при тази пациентка?

Д-р Ася Консулова, медицински онколог: Освен лечението на тумора на гърдата, проведената мастектомия намалява риска за развитие и на втори първичен тумор поради носителство на генетична мутация за повишен риск от карцином на гърда и яйчници в семейството на пациентката.

Важно е да се каже, че на следващ етап предстои, с цел профилактика, премахване и на другата гърда с реконструкция на имплант. Това се прави поради носене на специфична мутация от жената, предразполагаща към поява на тумор и в другата гърда.

За мен това е абсолютният пример как един пациент може да бъде адекватно лекуван в Бургас както в международен сертифициран център за лечение на онкологични болести. 

От хирургична гледна точка вие имахте ли някакви притеснения относно самата операция?

Д-р Павел Хрусанов, онкохирург: Не бих казал, че съм имал притеснения, защото съм правил много мастектомии, оставяйки кожа, с цел допълнителна последваща реконструкция. Тук случаят беше по-особен, защото всичко трябваше да стане в един етап. И това бе само и единствено за доброто на жената. 

Д-р Красимир Кенолов, пластичен хирург:  В големи онкологични центрове в Европа и по света като Милано, Париж и Лондон, това са рутинни операции. В Бургас това е поредната интервенция, която се прави в смесен екип – онкохирурзи и пластичен хирург. Това е златният стандарт в онкологичната практика в Европа и по света и ние в Бургас вече работим успешно.