Руската гимназия в Бургас разработи набор от собствени мерки за организация на образователно-възпитателния процес за новата учебна година в условията на COVID-19. Преди откриването на първия учебен ден, в сградата и прилежащите територии, бе извършено цялостно основно почистване с дезинфекциращи средства, съобщи за Грамофона нюз директорът на ПГЧЕ „Васил Левски” Весела Иванова.

През новата учебна година за всеки клас има строго определено учебно помещение – класна стая, в която ще се обучават учениците. Преместването им ще се извършва само и единствено за часовете по информационни технологии, а за учениците от XI и XII клас – и в часовете по профилирана подготовка /задължително избираема подготовка/.

За да не се струпват много деца на едно място, ще бъдат отворени двата входа на сградата, при спазване на определен ред за вход/изход на учениците. Осмокласниците ще влизат и излизат през страничния източен вход на Руската гимназия, а останалите класове през централния вход на сградата, поясни Иванова.

Много важна мярка за децата ще е движението по коридорите вътре в сградата. То ще става по предварително определен и обозначен със стрелки начин: ученици от втори етаж ще се придвижват по ляво стълбище, а тези от третия етаж - по дясно стълбище.

В сградата на ПГЧЕ „Васил Левски” ще бъдат допускани единствено ученици с униформа и предпазна маска. Всяка сутрин на входа на гимназията ще се провеждат „сутрешни филтри“ със задължително измерване на температурата с цел установяване и недопускане в училище на ученици, представители на педагогическия или непедагогическия персонал с признаци на респираторни заболявания при влизане в сградата.

„В случай на установяване на такива признаци, се преминава към незабавно отделяне до идването на родител (за учениците), или до идването на екип на бърза помощ”, уточни още директорът на езиковата гимназия.

Много важно е да се отбележи, че носенето на маска или шлем в класната стая от учениците ще е по желание. Задължително ще бъде само в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет.

Във всяка класна и на входовете са разположени дозатори с антисептични средства за дезинфекция на ръцете и бактерицидна постелка - за дезинфекция на краката. В тоалетните и санитарните помещения са осигурени топла вода, сапун, кърпи и дезинфектант. На територията на сградата няма да се допускат родители, придружители на ученици или други външни лица, без ясно мотивирана цел за присъствие. Провеждането на масови мероприятия остава забранено.
От ръководството на езиковата гимназия апелират да се спазват противоепидемичните мерки и създадения организационен ред за по време на цялата учебна година.