Пет стъпки трябва да направи всеки, който желае да следи в телефона си всяка промяна в здравното си досие. Чрез съобщение той ще бъде информиран, че е настанен в болница, например. А ако това не е вярно, ще може да отдава сигнал за злоупотребата. Това става възможно чрез мобилното приложение еЗдраве, а достъпът до здравното досие става с QR код, посочват от „24 часа“.

В момента досието на всеки съдържа данни за извършените медицински прегледи, лабораторни изследвания, издадени рецепти, направления, поставени ваксини, кръводарявания и болничен престой.

Ако човек има деца, то той може да види и тяхната здравна информация - като медицински бележки и прегледи.

Електронното здравно досие съществува от януари 2021 година и е достъпно с електронен или облачен подпис. Но за да провери какви прегледи и изследвания има отразени в досието си, пациентът първоначално имаше достъп до него само през интернет страницата.

През септември 2022 година заработи и мобилното приложение еЗдраве. То е налично за iOS и Android устройства и може да бъде изтеглено безплатно от Apple Store и Google Play.

За да го отвори обаче, пациентът трябва да има квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен (мобилен) електронен подпис.

Засега не са много пациентите у нас, които изпълняват изискването да имат КЕП. По данни на здравното министерство под 10% от гражданите разполагат със сертификати за електронен подпис.

При отваряне на приложението потребителят трябва да сложи своя КЕП в компютъра и да отиде на портала https://my.his.bg/. От менюто “Профил” избира “Устройства” и след това “Добави”. Системата генерира еднократен и уникален QR код, а пациентът трябва да го сканира с телефона си.

Източник: https://dariknews.bg/