40 студенти – по 20 момичета и момчета, ще приеме тази година бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“ по специалност „Медицина“. Това беше обявено от ръководството на висшето училище само ден след като Факултетът по медицина е получил позитивна оценка за акредитация на обучението по тази специалност. Припомняме, че решението за откриването на медицинския факултет в университета беше взето от Народното събрание на 10 май тази година.

Студенти ще бъдат приемани само в редовна форма на обучение, по учебен план, който е разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагаг държавни изпити. Завършилите студенти ще получат диплома за висше образование с професионална квалификация „лекар“ и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър“.

Кандидатстудентската кампания за набиране на студенти по медицина започва на 1 юли, като документи ще се приемат до 18 юли. По-късно същия месец ще се проведат приемните изпити по биология и химия. Резултатите ще бъдат обявени до 8 август.

Максимиланият бал за прием е 36, а минималният за участие в класирането е 24.

Приетите студенти ще бъдат разделени в 4 групи по 10 души. Те ще плащат по 1100 лв. годишна държавна такса. Чуждестранни студенти по медицина няма да се приемат, защото специалността тази година е само по държавна поръчка.

Преподавателският състав е подбран и съдържа висококвалифицирани специалисти, увери ректорът на университета проф. Магдалена Миткова. За първия симестър лектори ще са кадри от самото висше училище – по физика, химия, биология и т.н. Професор от София ще преподава от септември на бургаските студенти. Голям интерес има от кандидат-преподаватели за часовете след трети курс, когато започват клиничните дисциплини. Има предложения за лектори дори от чужбина, които искат да работят в медицинския факултет на бургаския университет, похвали се Миткова.

„Ние много държим на нивото на преподаване, защото искаме този факултет да е с висок старт, да покажем качество. Защото на Бургас му трябва качествено здравеопазване и университетът би помогнал за това“ – заяви Миткова.