Предстои провеждане на обществена поръчка за довършване на дейностите по новия медицински център в Царево, съобщиха от местната администрация. Тя ще включва и закупуване на оборудване.

“По обекта ще се работи и през летните месеци, защото е основен приоритет. Предстоят саниране, довършителни работи и закупуване на оборудване. Реалният срок за преместване на личните лекари, стоматолозите и другите специалисти е в края на годината, началото на следващата“, съобщи кметът на морската община Марин Киров.

В новия медицински център на Царево ще има рентген, кабинет за рехабилитация и лаборатория. „Съобразяваме се със срокове по процедури, съгласувания и др. Този проект е важен за цялата община, затова за по-ускорено изграждане ще използваме средства от рефинансирането на дълга”, допълни кметът.