Кметът Димитър Николов внесе в Общинския съвет предложение за промяна на подробен устройствен план, с което се отрежда терен за изграждане на специализирана многопрофилна детска болница в Бургас. Избраното място е в непосредствена близост до УМБАЛ Бургас, съобщиха от Общината.

"Осигуряването на терена е първата важна стъпка. Следващата ще бъде изготвянето на технически проект. Предвиждаме новата детска болница да има топла връзка с УМБАЛ Бургас, по подобие на тази между ОУ "Коджакафалията" и сградата на ПМГ/ГРЕ "Раковски". Избраното място е комуникативно и лесно за транспортно обслужване", каза кметът Димитър Николов.

Бъдещата Университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на децата не само от община Бургас, а и от цяла Източна България. Предвижда се тя да е със 130 легла и спешно отделение. В нея ще се осъществяват дейности като диагностика и лечение на заболявания и болестни процеси; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение; диспансеризация; учебна и научна дейност.

В детската болница ще има отделения по педиатрия; пулмология; гастроентерология; ендокринология и болести на обмяната; офталмология; ушно-носно-гърлени болести; алергология; дерматология; физикална и рехабилитационна медицина; анестезиология и интензивно лечение; образна диагностика; клинична лаборатория; микробиология; спешна медицина.