Месец октомври отново премина под символа на розовата панделка и стремежа към подобрение на грижите и лечението на пациентите с карцином на гърда. Това беше и темата на поредната лекция от инициативата “Онкохелп”, която се проведе вчера в КОЦ-Бургас.

Поведението при карцином на гърда беше обсъдено и накратко представено от д-р Тодор Ангелов, един от най-изтъкнатите бургаски специалисти по хирургия и онкология и д-р Ася Консулова, медицински онколог.

Цел на тези лекции продължава да бъде разпространение и споделяне на знание между лекари, пациенти и заинтересувани хора, както и подобряване на информираността сред пациентите.

Д-р Ангелов описа промяната в начина на мислене и хирургично лечение през последните години и очерта някои слабости и порочни практики в България, а именно липсата на масов скрининг, късното търсене на медицинска помощ, както и възможностите за намаляване обема на хирургия без компрометиране на онкологичните резултати. Той разясни и методите, с които може да се открие тази болест, техните предимства и недостатъци.

Д-р Консулова обърна внимание на факта, че лечението на карцином на гърда не е едно - така, както и самата болест. Преди каквато и да е лечебна процедура, биопсията с определяне на вида и биологията на тумора насочва мултидисциплинарния екип по пътя нвсяко решение, свързано с лечението на карцином на гърда.

Инициативата „Онкохелп” няма да спре дотук. И през ноември ще продължим с нов поглед по-надълбоко в туморната биология.

Д-р Ярослава Маринчева ще говори за различните патологични и особено генетични изследвания, които са от изключително значение не само за последващото лечение, но и за прогнозата на пациентите с различни онкологични болести. Ще бъдат объждани видовете изследвания и каква инфорация ни носят те. Тази лекция е планувана за 26.11.19 от 18:00 в сградата на КОЦ-Бургас.