Центърът за спешна помощ в Сунгурларе се сдоби с отлично оборудвана линейка и вече жителите на общината могат да разчитат на грижите на специалистите в крайно наложителни моменти.

Ключовете за превозното средство бяха официално връчени на медиците от кметa на града  д-р Георги Кенов и от народния представител Галя Желязкова. Кметът Кенов беше заедно с двамата си заместници Тодорка Павлева и Димитър Гавазов.

„Изключително съм благодарен на Министерството на здравеопазването за новата придобивка в общината. Сунгурларе имаше нужда от съвременна и напълно оборудване линейка, която да помага на жителите. Новата линейка ще се използва за транспортирането на спешни случаи от съставните селища до общинския център”, каза кметът на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов.

„Достъпът до медицински грижи е основен приоритет на българските граждани. Като народен представител винаги ще подкрепям развитие на здравните услуги в общината. Новата линейка е първото ни обещание след започване на новия мандат на д-р Кенов в Сунгурларе”,допълни народният представител Галя Желязкова.

С новата линейка ще се обслужват жителите от 27 населени места в Община Сунгурларе. 

Проектът е на Министерство на здравеопазването под номер BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешната медицинска помощ", финансиран по Оперативната програма "Региони в разтеж 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.