На Община Бургас й е напълно ясно, че без академичен капацитет и възможност за кариерно развитие на млади медицински специалисти, е почти невъзможно осъвременяването на местното здравеопазване. Затова, в търсене на най-подходящия модел за развитието си в тази посока, тя проведе среща с ръководството на Университетска болница "Александровска".

Предстоят преговори, а след тях създаване на работна група за сътрудничество между това престижно медицинско заведение от една страна, а от друга - общинското и държавно здравеопазване в Бургас.

 Университетска болница "Александровска" проявява интерес към нашия град, заради отличните му перспективи за развитие и положителната демография. Това означава, че през следващите години увеличаващото се население на Бургас и региона ще има нужда от повече и по-висококачествени медицински услуги.

В междуинституционалната среща участваха кметът Димитър Николов и заместникът му д-р Лорис Мануелян, зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, а от страна на Университетска болница "Александровска" - изпълнителният директор доц. д-р Костадин Ангелов, зам.-директорът по лечебната дейност доц. д-р Димитър Буланов, проф. Панчев и доц. Хаджийска. В разговорите участваха още ректорът на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" доц. Магдалена Миткова, ръководителите на РЗИ и РЗОК - Бургас.