Независимо от епидемиологичната обстановка, свързана с повишения риск от инфекция с вируса на COVID-19, в КОЦ - Бургас не спират да работят в полза на ранна диагноза и предотвратяване на онкологични болести. От лечебното заведение напомнят, че заболяванията не винаги могат да се открият лесно или рано.

При неспецифични или непроменящи продължително време симптоми, които продължават без друго обяснение или причина, консулт със специалист може да насочи към допълнителни изследвания. От друга страна, страхът от ракови болести или канцерофобия, е широко разпространен и често води до множество изследвания и риск от токсичност.

Поради тази причина от КОЦ-Бургас започват кампания за профилактични прегледи с преференциална цена от 60 лв, която цели повишаване на информираността за онкологичните болести и при индикация за допълнителни изследвания, да бъдат проведени чрез опитни специалисти и добра медицинска техника.

Прегледите ще се извършват от 18.05. 2020г. до 21.05.2020г. от 12:30 ч. до 13:30 ч., в кабинет по медицинска онкология  на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК на КОЦ-Бургас .

За Ваше удобство записването на час за профилактични прегледи при д- р Консулова ще става на телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на „КОЦ-Бургас” ЕООД – Регистратура.