Общинските съветници гласуваха декларация, с която подкрепят изграждането на Национален център за протонна терапия в Бургас

 

В продължение на 4 години известният бургаски хирург д-р Веселин Джендов, почетен член на научното дружество по клетъчна биология, води битка на национално и на местно ниво да бъде изграден Протонен център в родния му град за лечение на злокачествени заболявания на деца. След дълги консултации, експертизи и становища от експерти, анализи на необходимостта от такова лечение и необходимостта от такава апаратура, проектът получи „зелена светлина“. Новият общински съвет в Бургас прие днес декларация, с която изразява категоричната си подкрепа за изграждането на такъв Протонен център.
Парадоксалното е, че няколко години след старта на кампания на д-р Джендов, в София се заговори за закупуването на такъв Протонен ускорител, дори бяха заложени средства в дългоочаквания План за възстановяване и развитие, с цел да се финансира от ЕС, но после не бяха приети или отпаднаха.

Протонната терапия е най-новият вид лъчетерапия, при който вместо рентгенови лъчи се използва външен лъч с протони за стопяване на тумора. Предимството й е, че може да облъчва тумори, до които лъчетерапевтичните ускорители не стигат, и да пази здрави съседните тъкани.

Кметът Димитър Николов входира докладна записка с решение: ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОТОННА ТЕРАПИЯ В БУРГАС.

Общинските съветници я приеха и сега Бургас може да стане първенец не само в страната, но и на Балканите.

Общинският съвет Декларира :

Изпълнени сме с решителност да доведем до край проекта Национален Протонен Център - Бургас. Общинския съвет упълномощава кмета г-н  Димитър Николов да предприеме всички мерки този проект да се реализира в Бургас!

 

Ето и част от дългата обосновка на д-р Веселин Джендов и екипът му:
 

Община Бургас разполага с готов план - проект за изграждане на Протонен център за лечение на злокачествени заболявания, сприоритет на деца и подрастващи.

Този проект, който вече е конкретен План, с всички реквизити - научно -медицински, инженерно-строителни, финансово-икономически е практически готов още от 2020/21 година...
... Още през 2020 година в контекста на инициативата за модерна детска многопрофилна болница в Бургас, кметът на града проведе (по тяхна инициатива!) срещи с учени - атомни физици и медици, чиито международни постижения, безупречни научни признания, почтеност и професионална репутация е извън всяко съмнение. Беше внесен в Общината обемист анализ за необходимостта от Протонен център в България, с аргументация, почиваща освен на приложената обширна библиография в областта на медицината и атомната физика и със солидни инженерно-строителн аргументи, подкрепени от Камарата на архитектите в България и в частност от Камарата на архитектите в Бълтария РК -   Бургас! Проектът притежава всички елементи на един сериозен труд, финансово-икономически анализ, подкрепен със солидна аргументация и на база на актуални данни от НЗОК...
... Какви са съпътстващите събития:

1.       През 2022г. две годни след нашите усилия за изграждане на Национален Протонен център в Бургас, се публикува национален антираков план ( https://clinica.bg/fls/DRAFT-PLAN_05.05.2022.pdf ), в който  няма и дума за протонен център!

2.       На 13.09.2023 се появява предложение, (а не аргументиран Проект!)  за изграждане на протонен център в София на цена  - ни повече ни по малко от 188 932 103,00 лв с ДДС. ТРИ ПЪТИ по вече от цената на бургаския проект.

Естествено, официалното отхвърляне на Проекта за Бургас няма как да стане и затова „полуофициално“ се промъкват следните сугестии :

  • София е столица и на нея най-приляга да приеме този център. За сведение от около 25 действащи протонни центъра в Европа към миналата година – САМО 5 (пет) са в столици.