На 21 и 27 юли ще бъдат кандидат-студентските изпити по биология и химия в медицинския факултет към бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Депутатите днес казаха заветното ДА, с което на практика най-новият факултет по медицина стана факт. „Извървяхме дълъг и трънлив път“, признаха кметът на Бургас Димитър Николов и ректорът на университета проф. Магдалена Миткова.

Факултетът е получил акредитация за обучение както на български, така и на английски език. Това означава, че тук ще могат да следват и чуждестранни студенти. 86 са преподавателите, които ще обучават бъдещите лекари. “Новият Медицински факултет е важна новина за младите хора на Бургас. Той ще им даде възможност да получат най-качествено образование в родния град. После, това е шанс тук да се обучават млади хора от други български градове и от чужбина“, обясни Димитър Николов.

Обучението в новия факултет ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина", за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". За първи път тук ще се обучават и акушери. Във факултета са разкрити 9 катедри, които покриват основните изисквания за качествено и модерно обучение, обясни проф. Миткова.

Корпусът на медицинския факултет е напълно готов, а залите са оборудвани по най-съвременните стандарти. В първите три години от обучението си, студентите ще изучават основно теория. За това и всички зали са оборудвани изключително модерно и бъдещите медици ще имат възможност да трупат знания в почти реална среда. След третата година обучението им ще се прехвърли в университетските болници на Бургас.

„Убеден съм, че след 5 до 10 години огромният проблем с липсата на висококвалифицирани медицински кадри в Бургас ще бъде решен. Един от важните проблеми на града е именно това, а причината е, че липсват специалисти, които да работят тук“, коментира още Николов.

Декан на медицинския факултет е проф. Христо Бозов. Днес той показа сградата, в която ще учат бъдещите лекари и уточни, че средства за оборудването на студентите не са пестени.