От днес Бургас вече официално разполага със супер модерна апаратура за откриване и диагностика на различни видове заболявания. В морския град пристигна дългоочакваният ПЕТ - скенер, който ще заработи в новия корпус на Онкологичния център в града.

Апаратите за хибридна образна диагностика (PET/CT и SPECT/CT) и апарата за брахитерапия бяха представени от началника на КОЦ-Бургас проф. Христо Бозов и д-р Петя Тусчиева, лекар по нуклеарна медицина в лечебното заведение.

ПЕТ-скенерът се нарича още позитронна емисионна томография. Представлява образно изследване, което съчетава в себе си възможностите на скенера с тези на определени вещества, които се натрупват в тъканите.

ПЕТ скенер се използва най-често за стадиране на злокачествени заболявания, за проследяване на ефекта от проведено лечение и ранно откриване на прогресия на злокачествени те заболявания.

С ултрамодерната техника за позитронно емисионна томография и еднофотонна компютърна томография лекарите ще могат много по-рано да „хващат“ метастази и рецидиви, както и да оценяват по-адекватно резултатите от химио- или лъчетерапията при онкоболни пациенти.

Каква е разликата между най-новите апарати и кога ще заработят те, очаквайте интервю с проф. Бозов и д-р Тусчиева в Грамофона нюз.