Плажовете в България вече ще се отдават чрез явен търг, съобщава Actualno.com. Министърът на туризма Зарица Динкова допълни, че вече има 20 плажа, на които предстои да се проведат търгове по новите правила.

10 от плажовете са по Южното Черноморие, а останалите 10 са по Северното. Освен че тръжните процедури ще са с явно наддаване, на тях като наблюдатели ще присъстват представители на МВР, ДАНС и КПКОНПИ.

"Офертите ще се правят директно пред всички и няма да отлежават в каси и сейфове. Ще отпадне условието предлаганата цена да се представя предварително в запечатани пликове и ще изключим възможността от манипулиране. Това ще се случва открито и пред всички. Ако в деня за провеждане на търга не се яви представител на кандидатите, ще бъде отстранен, а внесения депозит - задържан", коментира Динкова.

В случай, че се яви само един кандидат, ще бъде обявяван нов търг.