Правителството определи концесионери за 20 години на четири морски плажа по Южното Черноморие –  „Къмпинг Градина“, „Поморие - юг“, „Обзор - Мотела“ и „Дюни“, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

„Къмпинг Южен Бряг“ ЕООД е определен за концесионер на „Къмпинг Градина“ в община Созопол. Концесионерът се задължава за целия 20-годишен срок на договора да предоставя цена за 1 чадър или шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 90 758,57 лв. без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията, са в размер на 231 295 лв. с ДДС.

За концесионер на плаж „Поморие - юг“ е определен „ИТ МАРИНА БРЯГ“ ЕООД. Дружеството ще предоставя чадъра или шезлонга на цена до 10 лева с ДДС. Концесионното възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 200 663,89 лв. без ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията, са в размер на 206 890,80 лв. с ДДС.

„БИЙЧ РЕВЮ“ ООД е определен за стопанин на плаж „Обзор - Мотела“ в община Несебър. Концесионерът се задължава за целия срок на договора да предоставя чадъра или шезлонга за до 10 лева с ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 115 339,63 лв. без ДДС.

За концесионер на морски плаж „Дюни“ в община Созопол е определен „Дюни“ АД. Фирмата ще предоставя 1 брой чадър или шезлонг за до 10 лв. с ДДС. Концесионното възнаграждение за първата година от срока на договора е 148 739,80 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж, е в размер на 78 722 лв. с включен ДДС.