Община Поморие кандидатства с три нови предложения за трансгранично сътрудничество –за изграждане на културен център, вятърна мелница за сол и нови спортни площадки.

Културният център ще се изгради в сградата на бившия Пионерски дом, който ще се реконструира и възстанови в автентичния му вид. Стаите ще бъдат оформени като ателиета за актьорско майсторство, рисуване, моделиране и пеене. Новите спортни площадки ще са за обновяване на училищните дворове в Дъбник, Бата и Гълъбец. 

style="margin-left:35.45pt;">Най-атрактивният проект ще е вятърната мелница за сол, който включва и оформяне на изкуствен плаж на дървени платформи. Партерният етаж е предназначен за музейна експозиция – фотоси, предмети и картини, разкриващи историята и технологията на мелене на сол от началото на 19 век. Със същинския работен процес за мелене  посетителите ще се запознават в специално помещение на първия етаж. Проектът за новия атракцион е създаден с помощта на стари снимки и цели обогатяване на музейната инфрастуктура и повишаване на туристическия интерес към обекта.