Кметовете на 13-те общини от област Бургас се съгласиха да се включат Организацията за управление на туристическия регион (ОУТР) „Южно Черноморие“. „Нашият туристически район е най-малък географски, но най-голям като приходи от туристически услуги. Чрез участието си в ОУТР, морските общини виждат по-добра възможност за заетост на легловата база, а по-малките  –по-добър поминък и много по-добро развитие на туристическите продукти“, обясни идеята на ОУТР председателят на Комисията по туризъм към ОБС-Бургас и съветник на туристическия министър Живко Табаков.

В концепцията на организацията има два основни туристически продукта за развитие на Бургаския регион – морският и културният туризъм. Табаков обясни, че към традиционните екотуризъм, здравен, селски и поклоннически туризъм, се обмисля прибавянето и на круизния и яхтения.

Следващият месец на една маса ще седнат представителите на неправителствените организации, регистрирани по Закона за туризма. На срещата през август ще се обсъди правилното функциониране на туристическия район „Южно Черноморие”.

След като кметовете се обединиха в името на туризма, до началото на септември ще се излъчи и управителен и контролен съвет на организацията. По думите на Живко Табаков създаването на точно такъв туристически район ще обедини всички ресурси на общините.

„Важно е бъдат формирани работни групи, които да кажат кой е най-приоритетният продукт на всяка от общините поотделно, който да се популяризира. Важно е и да можем да създадем рекламни материали и да заявим участие на туристическите борси, на които Министерството на туризма вече е дало заявки за присъствие“, каза още Живко Табаков.