Удължават срока за общественото обсъждане на Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, съобщиха от ресорното министерство. Това се налага заради големия обществен интерес и за да бъде намерен баланс в направените предложения, както и за да бъдат прецезирани отделните текстове. Удължването е с две седмици, до 28 март.

Към момента никое от направените предложения като текстове за изменение на нормативния документ не е окончателно, а мнения по тях могат да бъдат направени с изпращане на e-mail на адрес: d.petrova@tourism.government.bg.

Паралелно с това екипът на Министерството на туризма се ангажира да обсъди всяко едно от направените предложения, както и продължава оперативните срещи с всички заинтересовани страни. През идващата седмица на подобно обсъждане ще бъдат поканени и представители на екологични организации с цел да се дискутират правилата за къмпингуване, които да бъдат заложени в бъдещия нормативен документ, както и предложенията в чл. 207а, с които се прецезират глобите и наказанията за къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън определените за целта места.

От ведомството на Николина Ангелкова припомнят, че ограничения за т.нар. “диво къмпингуване” към момента се въвеждат в редица законови и подзаконови нормативни актове, а бивакуването е забранено в националните и природните паркове според Закона за защитените територии, както и на териториите на някои общини.

Важно е да се подчертае, че както предложението за въвеждане на нов чл. 207а, така и останалите текстове в проекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, все още не са окончателни и са обект на обсъждания със заинтересованите страни. Трябва да се има предвид, че всички текстове, по които не бъде постигнат консенсус ще отпаднат и няма да бъдат предлагани за окончателно обсъждане в Министерски съвет и Народното събрание по законово установената процедура.

Законоустановеният срок за обществено обсъждане на предложените промени в Закона за туризма изтичаше на 15 март 2016 г. Преди неговото официално публикуване бяха проведени редица срещи с представители на туристическия бранш и други ангажирани институции. Това е и основният нормативен акт в сектор туризъм, който въвежда регулации и регламентира дейността в отрасъла. Именно по настояване на бранша през последната година се работи усилено за промени в него, които да изчистят допуснатите нормативни несъвършенства и да подобрят работата в сектора.