Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за още един плаж от Южното Черноморие - „Делфин“ в община Царево, съобщиха от правителствения пресцентър.

Процедурата се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за плаж „Делфин“ е 26 071,25 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Плажът ще бъде обезпечен със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Плаж „Делфин“ дълго години беше любимо място за нудистите. Тяхната идилия беше нарушена през 2017 г., когато той беше отдаден под наем. Това предизвика скандали между плажуващите и стопанина, който беше поставил камери на плажа.