Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за „Малък плаж – Лозенец“ в община Царево, съобщиха от правителствения пресцентър.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 4605,25 лева без ДДС (5526.3 с ДДС). Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8. ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морския плаж с осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на ивицата и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Малкият плаж в Лозенец се намира в югоизточния край на курортното селище и на няколко метра от местното пристанище. Дълъг е 130 метра и широк около 20 метра. Известен е още и като плаж Тарфа поради близкото си разположение до едноименната местност.

Снимка: tsarevo.info