„Алфа Дилеа“ ООД е определена за концесионер за 20 години на плаж „Градина - централен" - част 2 в община Созопол, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Седалището на фирмата е в столичния квартал „Банишора“, а неин управител е Димитър Христов. Съдружник на българина е кипърската „ДЛА индъстриз лимитид“, притежаваща 99.71 % дял от дружеството, сочи справка в Търговския регистър.

Концесионерът „Алфа Дилеа“ се задължава за целия срок на договора да предоставя цена за 1 брой чадър или 1 шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени принадлежности на плажа. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,70 на сто без ДДС.

Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 58 246,15 лв. без ДДС. Предложение за инвестиции за мерки относно опазването на околната среда, дюните и защитените територии на морския плаж в размер на 108 228 лв. с ДДС.

Снимка: webcafe.bg