Определен е концесионерът на морски плаж „Равда - Олимпийски надежди“ в община Несебър, съобщиха от правителствения пресцентър. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Джедар“ ЕООД, като това трябва да стане в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Седалището на дружеството е в столичния район Оборище, а негов управител и собственик е Даниел Жеков, сочи справка в Търговския регистър.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър или шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,70 на сто. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 42 601,85 лв. без ДДС.

Инвестициите за обезопасяване на морския плаж и прилежащата акватория за срока на концесията са в размер на 226 656 лв. с ДДС.

Снимка: Фейсбук