В края на месец май 2019 г. в Слънчев бряг е планиран голям международен инвестиционен туристически форум. Това е обявила Николина Ангелкова по време на годишното общо събрание на Националния борд по туризъм (НБТ), съобщиха от ресорното министерство. Събитието ще бъде проведено с подкрепата на Световния съвет за пътувания и туризъм.

Предвижда се в страната ни да се проведат инвестиционни турове, чрез които потенциални чуждестранни или български вложители ще бъдат запознати с туристически обекти или с перспективни идейни проекти.

Фокус на 2019 г. в работата на Министерството са вътрешният туризъм и инвестициите в сектора, съобщи министър Ангелкова и за така очертаните приоритети е получила подкрепа от представителите на туристическия бизнес.

Идеята е със съдействието на местните власти да бъдат популяризирани по-малко известни туристически обекти у нас, които не са част от Годишната програма за национална туристическа реклама, но имат уникални качества или разкриват традиции, пазени от години.

Членовете на Националния борд по туризъм са проявили интерес към Наредбата за категоризация на туристическите обекти, чиято актуализация се очаква преди началото на летния сезон. Целта на промените е от досегашните текстове да се премахнат неработещи изисквания и по този начин да се улесни дейността на бранша, каквито са приоритетите на правителството. На срещата е станало ясно, че чрез нормативния документ ще бъдат намалени изискванията за хотели с категория до 3 звезди. Ще бъдат предвидени и единични облекчения за местата за настаняване с 5 звезди, които през годините е доказано, че натоварват предприемачите.

В срещата от страна на НБТ са участвали Красимир Гергов, който е председател на Управителния съвет, неговият заместник Мартин Захариев, изпълнителният директор Поли Карастоянова, председателят на Контролния съвет проф. Стоян Денчев, както и членове.