Окръжната прокуратура в Бургас е разпоредила на кмета на община Приморско да изпълни дадени указания от областния управител и незабавно да отстрани незаконосъобразно монтираните метална бариера и съоръжения, препятстваща транспортния достъп до морски плаж „Аркутино“, съобщиха от държавното обвинение.

Това става след разпоредена проверка, извършена от Областна администрация – Бургас, осъществена по възлагателен акт на Окръжната прокуратура, която е трябвало да установи мястото, вида и начина на достъп до морски плаж „Аркутино“, както и начина за ползване на имоти държавна собственост. Установено, е че северният подход към плажа е ограничен с портал от две големи железни врати (бариери). Те са разположени на имот – държавна собственост (на Министерството на земеделието и горите). Проверката е установила, че вратите са отключени, пешеходният достъп е бил свободен, но е събирана такса за вход с автомобили.

Служителите на Областна администрация – Бургас, които извършили проверката на 13 юни, не са успели да установят самоличността на лицето, което е събирало таксата и с кого има сключен договор за това.

Съобразно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е недопустимо върху държавен имот да бъде поставена бариера, която да ограничава достъп до плажна ивица, без за това да има необходимите разрешителни.

Поради този факт по реда на Надзора за законност е издадено разпореждането на прокуратурата към кмета на Приморско за стартиране на незабавна процедура по ЗУТ относно  премахване на незаконосъобразно монтираните метални съоръжения.