Министерският съвет реши да прекрати договорите за концесия на два плажа по Южното Черноморие – „Златна рибка“ в община Созопол и „Лозенец-Караагач“ в община Царево, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сключеният на 1 февруари 2016 г. контракт със стопанина на „Златна рибка“ – бургаското дружество „Ами Груп Р“, се прекратява едностранно. Причината са констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.

При извършените през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. проверки на място са установени множество повтарящи се нарушения - по-малко от изискуемите спасителни постове, частичен отказ за осигуряване през целия ден на задължителното здравно и медицинско обслужване, по-малка от минималната изискуема площ на зоната за свободно разполагане на плажни принадлежности и др.

„Ами Груп Р“ е собственост на съдружниците Милка Пенкова и Валентин Борисов, сочи справка в Търговския регистър. Дамата е съпруга на известния бизнесмен Рали Пенков, един от основателите на Първа частна милиция.

Различна е ситуацията с плажа „Лозенец-Караагач“. Там договорът се прекратява по предложение на самия концесионер – столичното дружество „Анеси тур“. Причината е, че стопанинът не предоставя плажни и/или водноатракционни услуги и не реализира финансов приход от тях, а през по-голямата част от летния сезон морският плаж е безлюден, което прави неефективно неговото стопанисване и използването му за туризъм.

Компанията „Анеси тур“ се появи в публичното пространство с намерението да строи туристическо селище с над 1000 жилища в местността Караагач. През 2016 г. управителят на фирмата Траян Минчев заявява пред Капитал, че смята да се откаже от проекта. От една страна, РИОСВ-Бургас го е пратила на ОВОС, от друга – очакванията за купувачи от Украйна и Русия не са се оправдали, обяснява в интервюто Минчев.

Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за морски плаж „Черноморец-юг“ в община Созопол и морски плаж „Равда-централен” в община Несебър. Целта е обезопасяване на двата плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 20 години. Той е обусловен от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морските плажове.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж „Черноморец-юг“ е 114 912 лв. без ДДС, а за „Равда-централен” - 8071 лв. без ДДС.

Снимка: zlatnaribka.eu