Правителството предостави безвъзмездно правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на Община Поморие. Решението е взето на днешното заседание на Министерския съвет, съобщиха от неговата пресслужба.

Имотът се намира на ул. „Хан Кубрат“ в гр. Поморие и е с площ от 2314 кв. м, заедно с построените в него сгради. Става дума за рушащата се станция на МВР, уточниха от местната Община. Досега имотът е управляван от областния управител на Бургас. След прехвърлянето му на Община Поморие теренът ще се използва за изграждане и поддържане на общодостъпна крайбрежна зона за отдих (парк). Предвижда се да бъдат обособени нови алеи, богато озеленени места за отдих и кътове за детски игри.

Очаква се с благоустрояването на имота да се увеличи туристическия потенциал на района, да се намали шумовото натоварване, да се създадат условия за здравословна градска среда, както и да се осигури достъп до публичните пространства на хора с увреждания.

Снимки: Google maps и Община Поморие