В хода на засилените контролни действия по спазване на данъчно-осигурителното законодателство през летния туристически сезон, екип на НАП- Бургас провери паркинг  в местността Силистар, намиращ се в непосредствена близост до плажната ивица. От фискална гледна точка не бяха установени нарушения.

Управителят на фирмата развиваща дейност на територията, обособена като паркинг, представи необходимите документи и разрешителни. Издаваните касови бележки на стойност 4 лева за целодневно паркиране съдържаха необходимите реквизити, а касовият апарат бе свързан дистанционно със софтуера на приходната агенция. Наетите лица работеха със сключени договори за 8-часов работен ден, проверката не установи и разлики в касовата наличност.

Екипите на НАП се увериха на място, че пешеходният достъп до плажа не се възпрепятства, а до паркинга се достига по общински път.

Във връзка с многобройните обаждания и запитвания към териториалната дирекция на НАП- Бургас относно заплащането на  престоя в зоната, обособена като паркинг,  от структурата на приходното ведомство уточняват, че Националната агенция за приходите не е институцията, която издава разрешения за извършване на търговска дейност, но контролира начина, по който се осъществява тази дейност от фискална гледна точка.

В този смисъл на паркинга на Силистар събирането на такса за паркиране се извършва съобразно данъчните правила. От НАП призовават плажуващите да изискват фискален бон, а ако има случаи на отказ за издаване, незабавно да се подава сигнал до агенцията, като това може да става на националния информационен телефон 0700 18 700.