Общинската администрация в Несебър ще проверява дали музиката, която звучи в търговските обекти, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, е лицензирана.

От Община Несебър разясниха, че Законът за авторското право и сродните му права е приет през 1993 г. До първи януари Министерството на културата контролираше наличие на музикален лиценз, уреждащ правата за ползване на музикалните продукти. И в момента министерството продължава да изпълнява контролните си функции.

С изменение и допълнение от 30 декември 2018 г. обаче се включва нов член - 98в, според който от 1 януари 2019 г. на общините се вменява задължението да контролират наличието на музикален лиценз в търговските и туристически обекти. Общината е длъжна да проверява всеки обект поне веднъж годишно за наличието на подписан договор за предварително уредени права за публично изпълнение на музика – на живо или чрез запис.

„Искаме да подчертаем, че Община Несебър е задължена по закон да извършва проверки и да налага санкции на нередовни ползватели на продукти обект на авторското право. Всеки, който желае да се запознае по-подробно с възможностите да се сдобие с лиценз, може да използва сайта на Министерството на културата, където подробно са описани начините за уреждане на музикални права“ – посочиха от общинската администрация.

Снимка: КРОСС