Местният парламент в Поморие прие Решение за учредяване на Общинско еднолично дружество с ограничена отговорност „Общински плажове – Поморие” ЕООД за управление и експлоатация на плажовете на територията на общината, предоставени под наем или на концесия от държавата.

Дружеството се създаде, защото съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, морските плажове с прилежащата им акватория могат да се поддържат и управляват чрез предоставяне на концесия при условията и по реда на същия закон.
Община Поморие не би могла самостоятелно да кандидатства, защото до участие в такива производства ще бъдат допускани търговци по смисъла на Търговския закон.

В морския град има плажове, за които предстои стартиране на такъв вид производство, а кандидатстването на Поморие е възможно само чрез учредено общинско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, чиято цел и дейност е да съставлява участие на Дружеството в производства по предоставяне под наем, концесия или друга форма, провеждани от съответните държавни органи и в последствие управление на предоставените плажове.

„Очаква се тази есен да стартира процедурата за отдаването на свободни плажове под наем от министъра на туризма. Предвид факта, че в Поморие има такива плажове, създаването на ново общинско дружество е продиктувано от желанието ни максимално да се възползваме от възможността още през следващия туристически сезон Общината самостоятелно да управлява и стопанисва свободните плажове в Поморие и Ахелой”, коментира кметът Иван Алексиев.

Новосъздаденото дружество ще управлява морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория в Поморие. Ще контролира дейността по осигуряване на водно спасяване, здравно и медицинско обслужване, санитарно-хигиенното поддържане на плажовете. Съща така ще осигурява водноатракционни услуги на плажовете.