Трябва да се създаде Организация за управление на туристическия регион. Това коментира председателят на Комисията по туризъм към местния парламент Живко Табаков.

Повод за изказването му стана докладната записка на Ангел Божидаров от Патриотичния фронт. Той предлага в града да се провежда Рибен фестивал.

Председателят на комисията по туризъм подкрепя идеята на колегата си, но според него първо трябва да се създаде Организация за управление на туристическия регион (ОУТР). Тя е залегнала в Закона за туризъм, а в нея трябва да влязат минимум четири общини.

„Участват неправителствени организации, регистрирани по Закона за туризма. Излъчва се представител на туристическото министерство, създават се работни групи и обща маркетингова стратегия. Тя няма да бъде централизирана от държавата и така Бургас и областта ще бъдат конкуренти“, поясни Живко Табаков.

Според него е много важно Бургас да вземе решение какви точно продукти ще развива и на какви пазари ще излиза.

Председателят на комисията по туризъм обяви още, че до края на септември ще бъде готова Годишна програма за общинска туристическа реклама.

„Ние трябва да сме наясно по какъв начин ще провокираме останалите общини, за да създадем реален туристически календар на община Бургас. За всичко това обаче трябва да бъде взето мнението на целия бранш“, обобщи Табаков.