Община Бургас е обявила обществена поръчка за реконструкция и разширяване на съществуващия пристан и изграждане на нов такъв за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия, установи проверка на Gramofona.com. Заданието е с прогнозна стойност 2 567 225 лв. без ДДС, като за 420 дни избраният изпълнител трябва да извърши проектиране, строителство и авторски надзор на обекта.

Обществената поръчката се провежда в рамките на проект „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“. Предвижда се да бъде преустроен съществуващият кей на остров Света Анастасия, като се изгради брегозащита на западната брегова зона в рамките на акваторията на пристана, за да се предостави убежище на малки плавателни съдове при неблагоприятни атмосферни условия.

Проектът има две цели: 1. Новоизграденият пристан да осигури максимално възможна защита на акваторията срещу вълнение, позволявайки приставането на плавателните съдове при бурно море и при гарантирана безопасност. 2. Реконструираният пристан да има възможност да приеме 3 туристически кораба и 8 лодки и да позволява безопасното маневриране на пристигащите и отплаващите морски плавателни съдове.

Ремонтните дейности включват удължаване на съществуващия кей с 5 метра в южна посока и последващо разширяване на електро- и ВиК системи.

Кандидатите за изпълнители могат да изпращат оферти за участие в поръчката в срок до 13 февруари.