Министерството на туризма одобри 21 проекта на морски общини за реклама в чужбина. Между 5 и 25хил. лева ще ще получи всяка от тях, за да организира рекламни кампании на чужди пазари. Официалното подписване на договорите ще бъде 18 декември. 10 от одобрените проекти са свързани с Южното Черноморие, ето кои са те:

BG-176789478-2023-01-0016 „Поморие - непознатата туристическа дестинация в България" с бенефициент община Поморие;

BG-176789478-2023-01-0017 „Поморие - соленият път на щастието" с бенефициент община Поморие;

BG-176789478-2023-01-0021 „Туристическа заетост 365: Повишаване на заетостта в туризма в община Созопол" с бенефициент община Созопол;

BG-176789478-2023-01-0018 „Промотиране на дестинация Южно Черноморие на Туристически пазар Чехия" с бенефициент община Приморско;

BG-176789478-2023-01-0015 „Промотиране на дестинация „Бургас" на туристически пазар Полша" с бенефициент община Бургас;

BG-176789478-2023-01-0013 „Промотиране на дестинация Южно Черноморие на туристически пазар Средна Европа (Германия и Чехия)" с бенефициент община Малко Търново;

BG-176789478-2023-01-0005 „Прекрасният Несебър - Вашето място за почивка сред древни забележителности" с бенефициент Община Несебър;

BG-176789478-2023-01-0014 „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Великобритания" с бенефициент община Бургас;

BG-176789478-2023-01-0010 „Промотиране на Черноморска дестинация Бургас и Несебър на туристически пазари" с бенефициент община Несебър;

BG-176789478-2023-01-0012 „Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини" с бенефициент община Балчик;