Определен е концесионер за 20 години на морски плаж „Каваци-юг“, съобщиха от правителствения пресцентър. След проведена открита процедура Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с „МИТ-СЕКЮРИТИ-85“ ЕООД в едномесечен срок.

Дружеството е с регистрация в град Роман, област Враца, сочи справка в Търговския регистър. Негов собственик е Мариана Тодорова. Фирмата на 55-годишната дама се занимава и с охранителна дейност.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора да предоставя цена за 1 брой чадър и шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,40 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 57 083 лв. без ДДС.