Да се одобри проект на Споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас и Старе место, Братислава, Словакия. Това предлага кметът Димитър Николов на общинския съвет в града, показа проверка на Gramofona.com. Докладната записка следва да бъде гласувана още на предстоящото заседание на местния парламент през този месец.

Старе место (буквално Старият град) на Братислава е историческият център и един от кварталите на словашката столица. Той е съвместим с най-малкия словашки административен район по площ, Братислава I. Съдържа малкия, но запазен средновековен център на града, Братиславския замък и други важни забележителности, се посочва в Уикипедия.

Предложението за побратимяване между Бургас и Старе место идва като продължение на дългогодишните приятелски взаимоотношения с администрацията на Братислава, реализирането на съвместни инициативи с българското училище там и Българския културен институт, както и гостуване на бургаски изпълнители, и след заявен интерес от двете страни за сътрудничество, посочва в мотивите си Димитър Николов.

Кметът казва, че през месец май предстои посещение на представителна делегация от централна столична община Старе место. В нея ще бъдат включени представители на администрацията. Това е отлична възможност за подписване на Споразумение за сътрудничество между гр. Бургас и братиславския квартал, който е обществен, културен, политически и туристически център на Словакия.

От думите на Никоров става ясно, че през годините е водена активна кореспонденция между Бургас и столичната община в Братислава. Обсъдено е в детайли и одобрено от администрациите на двата града установяване на приятелски връзки и подписване на Споразумение за сътрудничество в области като икономика, образование, култура, туризъм, социална политика.

Между двата града съществуват множество прилики и съответно потенциал за партньорство, особено в посока установяване на транспортни връзки с голям потенциал и задълбочаване на икономическите взаимоотношения. Представители на бизнеса от двата града са заявили интерес към реализирането на общи проекти.

Партньорството между двата града би разкрило нови възможности и сфери на сътрудничество, като осъществяване на съвместни проекти по програми за побратимени градове, обмяна на опит в културната и образователната сфера, както и в области в различни сфери.

Според водена комуникация, особено в последните седмици, е налице взаимен интерес от осъществяване на партньорство между двата града. Законът за местното самоуправление и местната администрация в глава осма предвижда това да става въз основа на подписано споразумение.