Общинските съветници от постоянната комисия по екология искат среща с шефа на Регионалната инспекция по околна среда и води в Бургас. Лично председателят на комисията д-р Георги Митев ще покани инж. Тонка Атанасова на следващото заседание, което е през февруари. По време на срещата местните парламентаристи ще отправят конкретни въпроси, свързани с качеството на въздуха в града.

До решението за бъдещата среща се стигна след дискусия по една от докладните записки на съветниците от Движение България на гражданите. Те настояват да се изготви пълен анализ на качеството на въздуха в Бургас в партньорство с международни институции и независими лаборатории. Съветниците от ДБГ настояват и за закупуване на необходимата апаратура за мониторинг на всички замърсители в града или сключване на договор с независима лаборатория, която да извършва мониторинга.

Според Стоян Грозев от ДБГ е много важно анализът да бъде направен, за да се установи кои са най-големите замърсители в точно определени точки на града. „Вредата от фините прахови частици не е в големината, а в химичния състав”, посочи още Грозев.

Колегата му Юлиян Георгиев от ГЕРБ бе на мнение, че е важно да се чуе думата на Регионалната инспекция по околна среда и води и какво точно прави тя, когато в града е констатирано превишение на нормите за замърсен въздух. Според него е важно да се посочат конкретни мерки за справяне, а не само да се говори за надграждане на настоящите системи и инсталации.

„Каквото и да измерват и да установяват нашите станции, подобряването на качеството на въздуха зависи от самите нас, зависи от хората, които живеят в Бургас. Крайно време е да се замислим какво правим и какво е във възможностите ни, за да подобрим качеството на въздуха, а не само да го анализираме”, коментира и новият зам.-кмет по "Стратегическо планиране, дигитални политики, екология и адаптация към изменението на климата” Весна Балтина.