Един от начините да се опазват видовете в природата е да се създават подходящи условия за тяхното съществуване. Ето защо една от дейностите в LIFE проекта „Лагуната на живота“ е за създаване на благоприятни условия за световно застрашеният голям воден бик и други консервационно значими видове птици в Атанасовско езеро. Бяха създадени над 10 малки влажни зони с площ около 6 ха в северната част на резервата, които веднага привлякоха чапли, жерави, малки корморани, рибарки, дъждосвирци и червени ангъчи. Последният етап за осигуряване на добри условия е залесяване с характерни видове дървета, които ще дадат възможност на птиците за почивка и нощувка и ще създадат мозайка от подходящи условия.

На 22 март – Световния ден на водата организирахме доброволческа акция за залесяване на фиданки от ясен. Дръвчетата бяха засадени в близост до тръстиковия масив, който опасва Атанасовско езеро и се надяваме това да им даде шанс и да оцелеят от набезите на биволите, които пасат наоколо и да стане едно от любимите места на птиците. Въпреки опасенията от трудности с преминаването на черния път до мястото на засаждане, се радвахме на чудесно и сухо време и много добри условия за засаждане.

Благодарение съдействието на организацията Preferred by Nature бяха осигурени общо 200 фиданки от местни видове, които в следващите седмици ще садим на подходящи места около езерото.

Продължихме със засаждане на явор около Укритието, за да създадем защитен пояс и да отделим незаконното гробище за домашни любимци от района за посещение от граждани, ученици и туристи. Гробището непрекъснато се разширява, защото няма осигурено законно място, където хората да могат цивилизовано да се сбогуват с домашните си любимци, които често са пълноправни членове на семействата им. То все повече заплашва да достигне до Укритието за наблюдение на птици, затова смятаме, че докато се вземат мерки за преустановяване на действието му, една такава естествена преграда от дървесни видове може да предотврати разрастването му до посетителската зона. 

Благодарим за съдействието на РИОСВ Бургас, които съгласуваха залесяванията и осигуриха експерти и високопроходим автомобил за трудните условия в района. Благодарим и на нашите приятели от ферма Biotiful, които организираха доставката на фиданките от разсадника до местата за залесяване, както и на собственика на резервата за водни кончета, който осигури подходяща техника и на БДЗП, които ни предоставиха инструменти.