По повод Световния ден на прехраната – 16 октомври  и Световния ден за изкореняване на бедността – 17 октомври, природозащитната организация WWF предупреждава за сериозния негативен ефект, който свръхуловът има върху рибите и хората и започва своята европейска кампания „Риба и за в бъдеще“. 

С нея WWF обявява нов изчезващ вид – рибарите. 

Защо? 

За да задоволим глада си за морска храна, днес ние вадим от океаните повече риба, отколкото те могат да осигурят. Към момента 33 % от рибните запаси в света са подложени на свръхулов, а 60 % са експлоатирани до краен предел. В същото време повече от 3 милиарда души разчитат на рибата като основен източник на протеини. „Свръхуловът в океаните излага на риск глобалната продоволствена сигурност, както и поминъка на 800 милиона мъже и жени, чиито храна и доходи зависят от рибата. Повечето от тези хора живеят в развиващите се страни“, казва ръководителят на WWF България Веселина Кавръкова. 

Какво се случва с рибата? 

Свръхуловът е втората най-голяма заплаха за океаните след климатичните промени. А двете заедно могат значително да намалят производителността на риболовната индустрия като оставят без риба Южното полукълбо. Но докато гладът и бедността на планетата продължават да нарастват, рибата ще бъде от изключително важно значение като източник на храна с висококачествен протеин за хората от развиващите се държави. 

По тази причина не бива да позволяваме тя да бъде унищожена. „Във времена на климатични промени, увеличаващо се световно население, както и при нарастване търсенето на риба и морски дарове, преминаването към устойчиво производство и консумация е задължително. Само по този начин рибата ще остане ценен източник на храна и доходи и за в бъдеще“, посочва още Веселина Кавръкова. 

Какво можем да направим? 

Рибата и морските дарове са най-търгуваната стока в глобален мащаб. За последните 40 години световните запаси са намалели почти наполовина. Европейският съюз е най-големият пазар на морска храна на планетата, а повече от половината от вноса идва от развиващите се страни. Това прави ролята на европейските потребители много важна.   „Европа може да бъде основен двигател за промяна в световната промишленост за морска храна. Изборът на устойчива морска храна е от решаващо значение за хората, зависещи от рибата“, коментира Веселина Кавръкова. 

Затова WWF призовава потребителите, търговците и политиците в Европейския съюз да поемат отговорно своята водеща роля в осигуряването на устойчив риболов в глобален мащаб. 

Все още не е твърде късно 

Дневният ни избор на храна оказва огромно въздействие върху хората и морските ресурси. Не е нужно да се отказваме от рибата и морските дарове. Важно е обаче да се избират морски продукти, уловени или отгледани по начин, който запазва рибните ресурси и хората, зависещи от тях.