Серия от законодателни промени ще криминализират нарушенията в горите и ще ги приравнят до престъпление. Това обясни директорът на РДГ - Бургас инж. Венелин Рядков.
 
В момента събираемостта на глобите в сектора е изключително ниска. Плащат се едва 15% от наложените актове. Причината е, че най-често нарушителите са социално слаби, нямат никакви доходи. Предвижда се за такива хора глобата да се замени с обществено полезен труд, обясни инж. Радков.
 
В момента се изготвя и нова Наредба за изработването на горскостопански карти. В девет области на страната, включително и Бургас, пилотно ще започне изготвянето и  на Областни горскостопански планове.