Укритие за наблюдение на птици в поддържан резерват "Атанасовско езеро" е отворено за посещение и разглеждане на фотоизложба на известния фотограф Богдан Боев - автор с международен принос и множество награди за популяризиране опазване на дивата природа.

Фокусът е върху важността на „Натура 2000“ като мрежа от защитени територии за редки видове в опасност и редки типове хабитати. Поводът за инициативата на РИОСВ - Бургас е, че на 21 май се отбелязва Европейският ден на мрежата „Натура 2000“.

Днес „Натура 2000“ се състои от повече от 27 000 обекта на територията на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Фотоизложбата представя 22 птици и други животни.

Посетителите имат възможността да наблюдават фламинги с бинокъл или тръба. На място служители на РИОСВ – Бургас разказват за прелетните обитатели на езерото.

Изложбата може да бъде разгледана и утре 22 май 2024 г.