В Руенско, в района на Топчийско имат извор, който лекува обриви. За лековитата вода разказа екологът-ротарианец Йордан Костадинов. Неговата фирма има лицензирана лаборатория и неведнъж приятели са го карали да проверява качеството на изворна вода в региона.

Костадинов е член на Ротари клуб „Бургас – Приморие”. Той и колегите му решили, че щом хората проявяват интерес, могат да развият идеята и да изследват водите на повече извори. Така бургаските ротарианци представили проекта си пред своите колеги от страната и получили одобрение. Идеята е да се изследват изворите в региона, за да се знае кои от тях имат някакви лечебни свойства и дали са годни за пиене.

„Има извори, които са с лековити свойства, но са замърсени и реално водата от тях не трябва да се пие”, обясни Йорданов. Първоначалната идея е да се проверят 10 извора. 5 от тях ще бъдат популярни като тези в Съдиево, Каблешково и Лъка, а останалите са по-малко известни.

В рамките на проекта ще бъде изготвен сайт, на който ще е публикувана пълната информация за изследваните води. Там ще се приемат и предложения за проверка на други извори. Предвижда се също така на всеки извор да бъде поставена информационна табела. На нея ще се описва съставът на водата, има ли лековити свойства и достатъчно чиста ли е за питейни нужди. Това обясни ръководителят на проекта Димитър Узунов.

В момента на сайта на Ротари клуб „Бургас-Приморие” се приемат предложения за изворите, които могат да бъдат изследвани. Оказва се, че голяма част от изворите в Бургаско са с добри показатели и лековити, обясни Йордан Костадинов. Призна обаче, че се е случвало да му дават да изследва и силно замърсена вода.

Някои от изворите пък са подходящи за различни процедури, но са негодни за пиене. Водата в избраните извори ще се проверява два пъти. Първата проверка ще се извършва през пролетта, когато водоизточниците са най-пълноводни. Лятото също ще се вземат проби, защото тогава дебитът е по-малък, а това увеличава риска от замърсяване.

Проектът на Ротари клуб „Бургас – Приморие” е на стойност 8 000 долара. Финансирането е изцяло за сметка на ротарианците. Част от средствата са от членски внос, а останалата е от лични дарения, обясни Димитър Узунов.