Горските стопанства в Кости и Граматиково са единствените в страната, които отглеждат дървета на бъдещето. Проектът се разработва още от 2009 год, а целта е да се увеличи производството на висококачествена дървесина. Дърветата на бъдещето се избират от горските служители, като се поставят във възможно най-идеалните условия.

Човешката намеса е минимална, а горските влизат на всеки 4-5 години, за да почистват конкурентните дървета. Не се използват триони и резачки, не се изсичат дървета по класическия метод. „На конкурентното дърво се премахва част от кората и ликото. Така в рамките на три-четири години то само ще изсъхне. По този начин не се унищожават гнезда на птици, просто природата свършва останалата част от работата“, обясни Георги Георгиев от горското стопанство в Кости.

Дърветата на бъдещето са на около 20 метра едно от друго. Те израстват по-високи, заради условията, в които растат. По тях няма чепове, по-жизнени са и съответно дървесината от тях е много по-качествена. Цената на дървесината пък е в пъти по-висока и може да достигне до 800 лв. Такива дървета се отсичат едва когато диаметърът им достигне около 46 см. Средно на година диаметърът расте с около 0,5 см. Това означава, че те трябва да са на възраст около 60-70 години, когато дойде време за тяхното отсичане.

Именно за това са кръстени и дървета на бъдещето. В момента маркираните в Кости дървета са на възраст от около 40 години, обясниха горските служители. Освен, че по този начин се произвежда висококачествена дървесина, проектът има и научна цел.

Вече са избрани дървета, които са идентични на тези „от бъдещето“. Лесовъдите ще следят тяхното развитие, разликите при растежа и какво се случва в парцелите, които се подлагат на класическа сеч и тези, при които човешката намеса е сведена до минимум.