Най-големият университет в Югоизточна България – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Партньор в проект LeNetEco2, успешно проведе обучение на Пилотна група 4 – представители на НПО  и медии, съобщиха от пресцентъра на университета.

Обучението на Пилотна група 4 е част от Работен пакет Т2 „Разработване на програма за обучение“, дейност A.T2.4 „Обучителни събития“, по проект „Създаване на учебна мрежа за консолидиране на усилията за съвместен контрол и мониторинг на околната среда в Черноморски басейн 2 ”, LeNetEco2, код на проекта: BSB 1088.

Общо 23 представители на различни НПО, ангажирани с решаване на екологични проблеми   (минимум 20 човека според изискванията на проекта) преминаха успeшно обучението по програма „ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕКОСИСТЕМНИЯ ПОДХОД В ОПАЗВАНЕТО НА ВОДИТЕ И МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА“

Обучението се проведе от тримата експерти от П4 - доц. Даниела Тонева - експерт по разработване на учебни програми, доц.  Александър Димитров - експерт по методика на мониторинг и доц. Никола Тодоров - специалист профилни организации-лаборатории, подпомогнати от координатора на проекта – проф. Ирена Марковска, която е и зам.-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

Освен Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, партньори по проекта са още Университетът "Данубиус", Галац,  Румъния - водещ бенефициент, Агенцията за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав“, гр.Измаил, Одеса, Украйна, Одески национален политехнически университет, Одеса, Украйна, Асоциацията за трансгранично сътрудничество „Еврорегион Долен Дунав“, Галац, Румъния и Екологичния консултативен център „Кахул“, Кахул, Молдова.

Общата цел на проект LeNetEco2 е да консолидира усилията и да активирa обществата в държавите от Черноморския басейн чрез прилагане на екологичен мониторинг и контрол  на околната среда и подобряване на състоянието на делтите на реките в региона на Черноморския басейн.

Важна цел на проекта е създаването на специализирана екологична платформа LeNetEco, на която ще се качва актуална информация за състоянието за делтите на реките и екологичните проблеми, които възникват в Черноморския регион, а така също на нея ще бъдат качени обучителни курсове за различни целени групи, като всички заинтересувани лица ще имат свободен достъп до обучителните материали.