Бургаското училище „Йордан Йовков” сбъдна своя 6-годишна мечта.  В чест на патронния празник на училището днес тържествено бе открит екокът "Училище сред природата". Той е финансиран от ПУДООС в кампанията "За чиста околна среда”, с тема „Обичам природата и аз участвам"!

Лентата на новата придобивка в училището прерязаха зам.-областният управител проф. Севдалина Турманова и началникът на регионалния инспекторат пообразование инж. Виолета Илиева. Гости на събитието бяха директорът на ПП „Странджа” инж. Румяна Цвяткова, инж. Йоана Гюрова, старши-експерт в ПП „Странджа” и Диян Божинов, старши-експерт по организация на средното образование.

Директорът на СУ „Йордан Йовков” Анна Пенева и учителят по природни науки Вера Георгиева заявиха проекта си в кампания 2019 година, като мотивираха необходимостта от предоставяне на финансови средства  за оформяне на „Училище сред природата” в двора на училището.

Идеята е екокътът да предостави на учениците реална природна среда, в която да учат по предмета „Човекът и природата“, да се занимават в часовете за занимания по интереси с теми, свързани с природните ресурси, биоразнообразието и опазването на околната среда.

Така чрез непосредствен опит и преживявания сред природата да се даде възможност учениците да влязат в контакт с околната среда и нейните многобройни проявления, чрез всичките си сетива. Да се повиши екологичната  култура на децата и да  се формира у тях отговорно отношение към опазването й.

С предоставените 5 000 лв по проекта бяха закупени пейки за отдих и пейки с маси за провеждане на изнесени учебни часове, информационни дървени табели, информационни табла за защитени видове и природни забележителности, хранилки, поилки и къщички за птици, кошчета за събиране на отпадъци в зелените площи на училището. Направи се облагородяване на дворния терен чрез засаждане на млади фиданки.

Екокътът „Училище сред природата” ще се превърне в любимо място за учениците, комбиниращо образователния процес  с място за отдих и информация за реализираните дейности, което ще провокира тяхната любознателност и желание за приобщаване и опазване на един нов свят-чиста  околна среда.

„Щастлива съм, че мечтата ви вече е реалност. Още при представянето на проекта, аз подкрепих идеята , защото е много важно в училище да имате стая на открито, да говорите и обсъждате в нея всичко онова, което е свързано с природата и което може да ви бъде полезно в образователния процес”, каза по време на откриването на екокъта проф. Севдалина Турманова.

По думите на инж. Виолета Илиева чрез новата придобивка учениците ще имат възможност да изучават по-задълбочено едни от важните в бъдеще учебни предмети като химията, физиката и географията.

„Прекрасно е да сте толкова близо до природата. Тук можем заедно да организираме различни игри, чрез които да я заобичате още повече”, каза и инж. Румяна Цвяткова.