Ученици от гр. Бургас и техни гости и партньори от пет европейски държави посетиха една от най-атрактивните за подрастващи екопътеки в местността Марина река в Странджа, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Тя е наричана още Живия музей на терциерна Европа поради богатото разнообразие от реликтни видове, които се срещат там. Те бяха посрещнати от директора на ДПП „Странджа” инж. Румяна Цвяткова и биолога на парка Милен Рашков, които разказаха на гостите си интересни факти за флората и фауната в защитената територия.

От учебната 2018/2019 г. Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас работи активно по проект „Да разработваме и усвояваме учебното съдържание чрез екологични програми“ по европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт Еразъм + в партньорство с училища от Румъния, Гърция, Италия, Испания и Латвия. Една от основните цели на проекта е усъвършенстване на организацията и начините за извеждане на учениците сред природата и „внасяне“ на природата в класната стая чрез създаване на съоръжения, свързани с нея и чрез включване на природни елементи  в ежедневните дейности.

В периода 20 -24 май 2019 г. НБУ „М. Лъкатник“ е домакин на третата визита по проект „Да разработваме и усвояваме учебното съдържане чрез екологични програми“. По време на визитата 29 учители и ученици от училища от Румъния, Гърция, Италия, Испания и Латвия посетиха училището и участваха в практически дейности – провеждане на уроци в Откритата класна стая, с която ПП „Странджа” разполага в ЗМ Марина река. Тя наскоро беше изцяло обновена от служители на ДГС Кости под ръководството на инж. Цветомир Генов – директор на стопанството.