В речните води по целия свят е открито високо ниво на антибиотици, съобщава Independent. Изследователи са взели проби от реки, които преминават през територията на 72 държави и са ги изследвали за наличието на 14 от най-широко използваните антибиотици.

Експертите са открили следи от медикаменти в 65 от тях. Най-тревожни са данните от реките в Азия и Африка. В Бангладеш например концентрацията на антибиотици превишава 300 пъти допустимите стойности.

Експертите отбелязват, че остатъци от антибиотици попадат в реките от канализациите. Изводите са повече от обезпокоителни. Това на практика означава, че в речните води може да се зароди „супербактерия“, която е устойчива на лекарствата, а това от своя страна може да доведе до смъртта на милиони хора, обобщава Gazeta.ru.

При изследването е установено, че в речните води попадат и други лекарства, в зависимост от сезона и най-масово използваните лекарства. Важно е да се отбележи, че нивата реално са далеч от дневните стойности, които един човек може да приема, но тенденцията на замърсяване с лекарства трябва да се изследва по-задълбочено, защото последиците ще имат дългосрочен ефект.