Обучения по зелено застъпничество „Застъпници за природата“ се провежда в страната. От 19-и до 22-ри август експертите от Асоциацията на парковете в България и Сдружението за дива природа БАЛКАНИ ще посетят градовете Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, където ще се срещнат с активни граждани, които искат да разберат какво могат да предприемат за опазването на природата в техния регион.

В Бургас обучението ще се проведе утре, 19 август, от 16:00 часа в Регионална библиотека "Пейо Яворов", съобщават организаторите.

Обученията „Застъпници за природата“ са насочени към всички, които желаят да научат как работи българското законодателство в областта на опазването на околната среда. Целта е участниците да се запознаят със законовите инструменти и чрез примери за успешни кампании да се научат да ги прилагат в защита на морски плажове, реките, горите, въздуха и почвите в региона.

Лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще обяснят какво представлява Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и как гражданите могат да изискват информация по Закона за достъп до обществена информация. Специално внимание ще се обърне на Закона за устройство на територията и инструментите за гражданско участие като подписка и референдум.

Във втората част на обучението ще има дискусия с експертите, в която ще се обсъдят местни екологични проблеми и възможните подходи за решаването им.

Обученията се организират и с подкрепата на представители на местни граждански групи или активни граждани по места, които ще подпомогнат адресирането и разрешаването и на проблеми, характерни за съответните области.

В Бургас фокусът ще бъде основно върху опазването на последните диви плажове и дюните по Българското Черноморие от застрояване, както и как да се съхранят зелените площи в градовете.