Учители, директори и експерти по екология се събраха на голям регионален форум за климатичното образование в Бургас. Негов домакин е СУ „Константин Петканов“. Проектът – „Променяме се с климата“ е свързан с повишаване осведомеността и компетенциите на обществото по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве и околната среда.

Бургаското училище „Константин Петканов“ участва за втора поредна година в проекта, съобщи за Грамофона нюз зам.-директорът му Галина Христова. „За нас е много важно да бъдем загрижени за всички проемни, които стават в околната среда и климата“, коментира тя.

„В рамките на проекта предстои да бъде представен най-основният продукт – онлайн образователният портал. Той съдържа голям брой материали, видеа, филми, интерактивни игри, които са свързани с това да дадем възможност на учителите и на всички, които се интересуват от промените в климата, да могат да организират обучения в рамките на учебните часове, извънкласни и извънучилищни дейности, да могат тези материали да се използват от широката общественост“, каза и Марияна Банчева, експерт в Институт за прогресивно образование, който е партньор по проект „Променяме се с климата“.

Проектът ще продължи до юни 2023 година, а негови партньори са седем училища от цялата страна, две неправителствени и една норвежка организации. В срещата се включиха представители от бургаската екоинспекция, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, пчелари, земеделци, природен парк „Странджа“, Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Какво още каза, Марияна Банчева, може да чуете във видеото