Регионалната дирекция по горите в Бургас се подготвя да кандидатства по три проекта, по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Един от проектите е за проучване на водосбора на странджанските реки Велека, Ропотамо, Караагач, Факийска и изграждане на автоматични метеорологични станции. Идеята е те да бъдат включени към националната мрежа на НИМХ при БАН.

„В действителност ние не знаем какви валежи падат в тази част на България”, обясни директорът на Регионалната дирекция по горите в Бургас  инж. Венелин  Радков.

 „Необходимо е предварително да информираме населението от евентуални наводнения в следствие на интензивни валежи или снеготопене. Нужно е да получаваме ясна картина за валежите, които падат в Странджа и ранното предупреждение от тях, за да се избегнат нелепи инциденти”, поясни още Радков.

Засега се предвижда станцията ще бъде в гората, на поляна, където да няма пречещи на валежите дървета. Станцията ще има соларни панели, а по интернет на всяка минута или друг интервал от време ще се предават данни за климата и валежите.

В зависимост от парите, които ще бъдат отделени, от РДГ-Бургас обмислят изграждането на три станции.

„В разговор с директора на НИМХ  стана ясно, че от станция до станция трябва да има поне 30-40 километра разстояние. Една може би ще има, където се намира резерватът Узунбоджак.  Искаме да хванем най-високата и вътрешна част на Странджа”, обобщи Радков.

Тепърва предстои експертите от РДГ-Бургас да се съберат и подготвят подробно проекта.